Oznam o zatvorení OcÚ Jakubany

Dňa 31. 05. 2018 (t. j. štvrtok) bude Obecný úrad z prevádzkových príčin celý deň zatvorený.