Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok a návrhov - cestovné poriadky PSK

Prešovský samosprávny kraj oznamuje verejnosti, že od 15.7. do 15.8.2020 je možné podávať požiadavky, pripomienky, resp. návrhy na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021. Podnety môžete podať osobne, poštou alebo e-mailom na adresy PSK.

K stiahnutiu