PD Nová Ľubovňa - obilie za nájomné za pôdu

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k.ú. Jakubany, že dňa 07. 09. 2019 (t. j. sobota) v čase od 08:00 do 13:00 hod. bude vydávať obilie, a to pšenicu z úrody roku 2019 za nájomné za pôdu. Cena obilia za nájomné za pôdu je 18€ za 1q. Nájomné v peňažnej forme bude vyplácané v inom termíne. 

Prosíme vlastníkov pôdy, aby si v dňoch 05. 09. 2019 (t.j. štvrtok) a 06. 09. 2019 (t.j. piatok) v čase od 08:00 do 16:00 hod. prišli do administratívnej budovy PD vyzdnihnúť lístky s množstvom obilia na výdaj a až následne dňa  07. 09. 2019 (t.j. sobota) v čase od 08:00 do 13:00 hod. prišli na hodspodársky dvor k jeho prevzatiu a aby si so sebou priniesili vrecia a povrázky.

PD Nová Ľubovňa zároveň oznamuje, že v sobotu neuvažuje s predajom obilia, teda s možnosťou získania obilia nad rámec nájomného za pôdu.