PD Nová Ľubovňa - oznam

Oznam Poľnohospodárskeho družstva v Novej Ľubovni o vykonaní postrekov.

K stiahnutiu