Požehnané Veľkonočné sviatky

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky želá starosta obce Ing. Ján Krajňák a kolektív pracovníkov OcÚ Jakubany.