Pozor na podvodníkov! Zneužívajú pandémiu na oklamanie seniorov !

Polícia SR upozorňuje občanov, že v súvislosti s ochorením covid-19 sa objavili nekalé praktiky, kedy sa podvodníci snažili oklamať najmä starších ľudí. 

Podvodníci prostredníctvom telefonátu svojim možným obetiam uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze. Využívajú pritom nátlak pod rôznymi legendami. Upozorňujeme občanov, najmä seniorov, aby boli ostražití a nepodľahli nátlaku a rôznym emotívnym príbehom, ktorými sa podvodníci snažia získať ich dôveru a v konečnom dôsledku aj ich celoživotné úspory. Akúkoľvek informáciu o tom, že váš príbuzný je hospitalizovaný, prípadne je inak v núdzi si overte a neposielajte cudzím ľuďom žiadne peniaze.
 
 
Zdroj: Ľubovnianske noviny č. 6 (17. február 2021)