Stretnutie s Mikulášom

Srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom dňa 3. decembra 2017 o 15:00 h. v parku na Námestí gen. Štefánika v Starej Ľubovni.