Pozvánka na "Pochovávanie našej milovanej basy Rózy"