Primičná sv. omša novokňaza Jána Vargu

o. Ján Varga, bývajúci v Jakubanoch, syn Jána a Mgr. Aleny Vargovej, ktorý v Ľutine dňa 13. 07. 2020 prijal diakonát a dňa 19. 07. 2020 bol uvedený do kňazského úradu, s pokorou a radosťou udelí svoje novokňazské požehnanie rodnej obci počas primičnej svätej omše, ktorá sa bude konať dňa  26. 07. 2020 v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Jakubanoch o 10:00 hod., do ktorého ho ako dieťa na krst priniesli rodičia a tu prijal i ďalšie sviatosti.

 

„Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným“

(Ján Pavol II., 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005)


Milý náš novokňaz o. Ján, vyprosujeme Ti našimi modlitbami a želáme Ti, aby si vykonával svoju kňazskú službu čo najlepšie. 
Želáme Ti, aby si bol dobrým kňazom a nech Tvoja kňazská služba posilní mnohých vo viere. Zároveň Ťa prosíme, aby si nikdy nezabudol na svoju rodnú obec a farnosť.

 

Kňazstvo - to je láska Ježišovho srdca. Keď vidíte kňaza, spomeňte si na Pána. 

 

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave a priebehu primičnej slávnosti.

 

 

Zdroj foto: www.grkatpo.sk/