Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016-2020

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

 Viac na: 

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

K stiahnutiu