PVPS, a. s. - Oznámenie o kontrole skutkového stavu

PVPS, a.s. začala v našej obci vykonávať kontrolu skutkového stavu za účelom zistenia neoprávnených odberov a spresnenia fakturačných údajov.
Nastavenia cookies