RVPS SL - Africký mor ošípaných (Opatrenia)

 Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni vydala opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy - drobnochovy, vrátane chovov s 1 ošípanou.

K stiahnutiu