RVPS St. Ľubovňa - africký mor ošípaných

Regionálna potravinová a veterinárna správa v Starej Ľubovni informuje ohľadom registrácie chovov ošípaných a dodržiavaní biologických opatrení na ochranu chovov ošípaných v súvislosti s africkým morom. ošípaných.

K stiahnutiu