Sčítanie obyvateľov 2021

 

Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov - prvýkrát bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. 

 

Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Formulár otvoríte kliknutím na "Sčítať sa" 

 

KLIKNITE TU: eso.scitanie.sk/sk

 

Termín elektronického sčítania: 15. 02. 2021 – 31. 03. 2021

 

Ako sa sčítať: obyvateľ sa elektronicky sčíta sám vyplnením sčítacieho formulára pre obyvateľov

 

Kde vyplniť elektronický sčítací formulár: na stránke www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“ sa prihlásite do sčítania

 

Ako sa prihlásiť do sčítacieho formulára: Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať Vaše rodné číslo. Systém Vás vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia, ide o údaj, ktorý poznáte iba Vy alebo blízka osoba

 

Akým spôsobom vyplniť sčítací formulár: Pred prihlásením sa do sčítacieho formulára si vyberiete jazyk, v ktorom budete formulár vypĺňať, následne pokračujete na prihlásenie sa do sčítacieho formulára. Po prihlásení sa odpovedáte na jednotlivé otázky. Odpoveď na otázku si vyberiete z predvolenej ponuky možností alebo odpoveď do poľa vpíšete. Medzi jednotlivými otázkami sa pohybujete pomocou tlačidla „Ďalej". Tlačidlom „Späť“ je možné vrátiť sa k predchádzajúcej otázke. Pred odoslaním formulára si môžete všetky Vaše odpovede skontrolovať v časti s názvom „Zhrnutie formulára“, ktoré sa Vám zobrazí automaticky po zodpovedaní otázok. Vyplnený formulár následne odošlite kliknutím na: „Odoslať formulár“

 

Rozhodujúci okamih sčítania: Rozhodujúci okamih sčítania je dátum, ku ktorému sa musia vzťahovať údaje, ktoré uvediete do sčítacieho formulára, týmto okamihom je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021

 

Vyplnenie sčítacieho formulára za neplnoletú/nesvojprávnu osobu vypĺňa:  jeho zákonný zástupca

 

Tieto otázky vás čakajú:

 1. Aké je miesto Vášho súčasného pobytu?
 2. Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?
 3. S ktorými osobami bývate v byte v mieste Vášho súčasného bydliska?
 4. Aký je váš rodinný stav?
 5. Koľko živých detí sa Vám narodilo?
 6. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
 7. Aké je Vaše zamestnanie?
 8. Aká je adresa miesta výkonu Vášho zamestnania?
 9. V akej časovej periodicite dochádzate do zamestnania alebo do školy?
 10. Aký spôsob dopravy využívate pri dochádzaní do zamestnania alebo do školy?
 11. Aká je Vaša národnosť?
 12. Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?
 13. Aký je Váš materinský jazyk?
 14. Aké je Vaše náboženské vyznanie?

 

 

 

!!! VZOR !!!

 

 

 

 VIAC TU:  https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

K stiahnutiu