Sčítanie obyvateľov 2021 - posledné 2 dni samosčítania

Do 31. marca 2021 je možné sčítať seba a svojich blízkych. Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí si túto povinnosť už splnili a zároveň chceme vyzvať tých občanov, ktorí sa ešte nesčítali, aby využili možnosť elektronického samosčítania, poprípade pomohli a sčítali aj svojich blízkych.