Sčítanie obyvateľov 2021 - ukončenie samosčítania

Elektronické samosčítanie bolo ukončené. V obci Jakubany sa ku dňu 01. 04. 2021 elektronicky sčítalo 75,61 % obyvateľov. Termín asistovaného sčítania v našej obci bude zverejnený až po oznámení Štatistickým úradom SR.