Slávnostná gréckokatolícka sv. liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána z Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Jakubanoch

 

 

LINK na záznam zo sv. liturgie: www.rtvs.sk/televizia/archiv/14024/176396#2