Slovak Telekom a.s. - vybudovanie optickej siete v obci

 

K stiahnutiu