Slovenský červený kríž Jakubany - Výročná členská schôdza

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Jakubanoch pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 3. marca 2018 (sobota) o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Jakubanoch. Doneste si prosím so sebou preukaz a 2,00 € na členskú známku.