STANOVY URBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI OBCE JAKUBANY

K stiahnutiu