STRATY a NÁLEZY

Obec Jakubany prosí poctivého nálezcu, ktorý našiel kolobežku čierno-sivej farby, značky Bandit, aby ju priniesol na sekretariát Obecného úradu. Majiteľ za vrátenie ponúka finančnú odmenu.