Svetový deň - Pohybom ku zdraviu 10. máj 2019

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň pohybom ku zdraviu, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle s dôrazom na pohybovú aktivitu a prispieť k riešeniu problémov zo vzrastajúceho počtu chronických ochorení prostredníctvom podnecovania zmeny životného štýlu založeného na dostatku primeraného pohybu.

K stiahnutiu