Úhrada poplatkov a daní z nehnuteľností za rok 2021

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky a daň z nehnuteľností za rok 2021, nech si ich bezodkladne prídu uhradiť v hotovosti na Obecný úrad počas stránkových dní alebo bezhotovostne (e-mailom si vyžiadajte Rozhodnutie o vyrubení dane a následne daň uhradíte bankovým prevodom).