"Územný plán obce Lomnička"

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Lomnička" a koncept riešenia tohto strategického dokumentu je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Jakubanoch po dobu 21 dní od zverejnenia. 

K stiahnutiu