Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu

a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať dňa 25. 05. 2019 (sobota) od 07:00 hod. do 22:00 hod. 

 

Volebná miestnosť pre konanie volieb v Obci Jakubany: Kultúrny dom  Jakubany, 065 12 Jakubany 555

Okrsok č. 1: rodinné domy 1 - 495 a voliči - občania obce bez súpisného čísla (bezdomovci) 

Okrsok č. 2: rodinné domy 496 – 683- občania obce bez súpisného čísla 

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:

- poštová adresa: Obecný úrad Jakubany, 065 12 Jakubany 555

- emailová adresa: jakubany@jakubany.sk 

 

Volič, ktorý nemôže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Požiadať môže volič:

a) osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce ( do 24.05.2019 do 14.00 hod.)

 

b) v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (do 3.5.2019)

 

Bližšie informácie tu: www.minv.sk/

K stiahnutiu