Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu

a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 hod.

 

 

Bližšie informácie tu: www.minv.sk/

K stiahnutiu