Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Termín konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať dňa 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.  

 

Volebná miestnosť 

Obec má vytvorenú jednu volebnú miestnosť, zriadenú v priestoroch Kultúrneho domu v Jakubanoch

 

Počet volebných okrskov

Obec vytvorila dva volebné okrsky - č. 1 a č. 2

Okrsok č. 1: rodinné domy č. 1 - 495

Okrsok č. 2: rodinné domy č. 496 - 683

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej  komisie

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: 

jakubany@jakubany.sk 

 

Vyhradená plocha na vylepovanie volebných plagátov

Vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubany č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Jakubany

www.jakubany.sk/clanok/navrh-vzn-12016/

 

VIAC NA: www.minv.sk/

K stiahnutiu