Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil 

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019

Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.


Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019

 

Volič, ktorý nemôže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne,  najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce (do 15.03.2019 pre druhé kolo volieb najneskôr 29.3.2019 do 14:00 h)

b) v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (do 25.02.2019 pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019)

 

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí: jakubany@jakubany.sk

 

Bližšie informácie tu: http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

K stiahnutiu