VSD Košice - prerušenie distribúcie eletriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice týmto oznamuje, že v dňoch 22. 04. 2022 od 08:40 do 13:30 hod. (t.j. piatok) 05. 05. 2022 od 08:10 do 15:50 hod. (t.j. štvrtok) je naplánované v obci Jakubany prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu prác bezprostredne súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. V prílohe nájdete čísla domu domácností, ktorých sa to týka.

K stiahnutiu