VSD Košice - prerušenie distribúcie eletriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice týmto oznamuje, že dňa 13. 05. 2022 od 08:00 do 16:20 hod. (t.j. piatok) je naplánované v obci Jakubany prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu prác bezprostredne súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. V prílohe nájdete čísla domu domácností, ktorých sa to týka.

K stiahnutiu