Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch na základe Uznesenia č. 1/C6/2018 zo dňa 10. 12. 2018 v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Jakubany na deň 25. 01. 2019 so začiatkom o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu.

K stiahnutiu