Výročná členská schôdza - Miestny spolok Slovenského červeného kríža