Výsledky antigénového testovania v obci Jakubany (14. 02. 2021)

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga vyslovuje veľké poďakovanie spoločnosti DAPTI s.r.o. a p. Miroslavovi Kuzmiakovi, prostredníctvom ktorých sa toto testovanie v našej obci mohlo uskutočniť elektronicky, čo skrátilo čakanie na Vašu registráciu.


Taktiež ďakujeme členom odberového tímu v našej obci - zdravotníkom a administratívnym pracovníkom, ktorí svoju prácu opäť vykonávali zodpovedne a svedomito aj napriek riziku ohrozenia vlastného zdravia.

Vyslovujeme veľké poďakovanie aj všetkým občanom obce, ktorí sa testovania zúčastnili, rešpektovali všetky pokyny testovacieho tímu, boli zodpovední a disciplinovaní. Aj naďalej Vás žiadame, aby ste boli opatrní, trpezliví, chránili sa a dodržiavali prijaté opatrenia.

Prajeme všetkým pevné zdravie a skoré uzdravenie.