Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce