Vývoz plastov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 30. 01. 2018 (utorok) zber plastov a dňa 31. 01. 2018 (streda) zber skla. Vrecia s plastmi a sklom si vyložte najneskôr ráno v deň zberu pred svoje smetné nádoby, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.