Vývoz plastov a skla v obci Jakubany

 Prosíme obaly z tetrapakov (mlieko, džús...) PREPLACHNÚŤ a POSTLÁČAŤ!