Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 26. 06. 2018 (utorok) zber plastov a tetrapakov a dňa 28. 06. 2018 (štvrtok) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty a sklo, nevhadzovali žiadny iný odpad. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú