Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 04. 12. 2018 (utorok) zber plastov a tetrapakov a dňa 05. 12. 2018 (streda) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú. Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty a sklo, nevhadzovali žiadny iný odpad. Ďalej upozornujeme obcanov, aby si odkladali plasty,sklo,papier a kovy vo vreciach nato urcenych, nakolko obec bude aj v roku 2019 pokracovat v separovani