Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Dňa 29. 10. 2019 (t. j. utorok) sa uskutoční v našej obci zber plastov a tetrapakov a dňa 30. 10. 2019 (t.j. streda) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.