Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 15. 05. 2018 (utorok) zber plastov a tetrapakov a dňa 16. 05. 2018 (streda) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.