30. VZN č. 1/2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce a Príloha č. 1 k tomuto VZN: Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

K stiahnutiu

Nastavenia cookies