20. VZN č. 2/2012

Obecné zastupiteľstvo na svojom 24. zasadnutí prijalo VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Jakubany

K stiahnutiu

Nastavenia cookies