VZN č. 1/2019 o výške príspevku zák. zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v šk.jedáln

K stiahnutiu