VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubany

K stiahnutiu

Nastavenia cookies