37. VZN č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce JAKUBANY

K stiahnutiu

Nastavenia cookies