VZN č. 3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubany

K stiahnutiu

Nastavenia cookies