Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor zakazuje využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch, ktoré obhospodarujú Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Odštepný závod Kežmarok, v územnej pôsobnosti OU-SL-PLO, t. j. v okrese Stará Ľubovňa, z dôvodu suchého počasia a súvisiaceho nebezpečenstva vzniku požiarov. Vydaný zákaz platí od 30.03.2022 do 24.04.2022 alebo do odvolania.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies