Zámer Obce Jakubany - 2017

 Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ROK 2017:
1. Fáber Ján, Fáber Štefan, Jakubany 161,
2. Strachan Andrej, Jakubany 394,
3. Kolčáková Helena, Jakubany 42,
4. Matviak Róbert a Matviaková Monika, Okružná 851/27, Stará Ľubovňa, 
5. Mačugová Mária, Jakubany 554

K stiahnutiu