Zámer Obce Jakubany - 2018

 Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ROK 2018

1. Plavnická Zuzana Ing., Jakubany 676

2. Faber Ján, Jakubany 138

3. Rybovič Štefan, Jakubany 444

4. Židová Anna, Nová Ľubovňa 4

5. Rybovič Štefan, Jakubany 444

6. SOCIO FAMILY, n. o., Levočská 3A, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37886843

7. Compeľ Jozef, Jakubany 568

8. Smrek Peter, Jakubany 176

9. Duda Jozef, Jakubany 562