Zámer Obce Jakubany - 2019

Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ROK 2019

1.    Benková Viera, Jakubany 133

2.    Guľaši Jozef, Jakubany 344

3.    Krivoňáková Anna, Jakubany591 

4.    Michňa Jozef, Jakubany 502

5.    Vasiľová Katarína, Jakubany 479

6.    Prešovský samosprávny kraj - Obec Jakubany - Vyšná Roveň

7.    Michňová Katarína, Jakubany 312

8.    Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

9.    Štucka Ján, Jakubany 582

10.  Benková Viera, Jakubany 133

11.  Rybovičová Katarína, Jakubany 438

12.  Kundľa Jozef, Matuškova 2, Košice

13.  Mrug Ján, Jakubany 301

14.  Dunka Anton, Jakubany 520

 

 

K stiahnutiu