Zámer Obce Jakubany - 2021

 Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ROK 2021

1.    Katrenič Jozef a manž. Lucia, Nová Ľubovňa 753